Introduction
系所簡介
 1. 本系為一活力充沛、發展潛力雄厚的新科系,擁有來自世界各地名校的優秀博士所組成的堅強師資陣容,以及全國首屈一指的全新電機大樓。在此優良的環境下,期以教學與研究並進的方式,帶領學生同登學術的殿堂。
行事曆
 
 1. 110 年 9 月份
  sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  8/29
  8/30
  8/31
  9/1
  9/2
  9/3
  9/4
  9/5
  9/6
  9/7
  9/8
  9/9
  9/10
  9/11
  9/12
  9/13
  9/14
  9/15
  9/16
  9/17
  9/18
  9/19
  9/20
  9/21
  9/22
  9/23
  9/24
  9/25
  9/26
  9/27
  9/28
  9/29
  9/30
  10/1
  10/2
                 
  紅色/當天
  藍色/當月
  黃色/有行事曆紀錄
  灰色/上個月、下個月